Home

Thijs J. de Jong

Werkzaam geweest als leraar natuurkunde aan het VWO en als universitair medewerker metafysica en wijsgerige antropologie te Nijmegen.
Doctoraal wis- en natuurkunde, Utrecht 1954.
Doctoraal filosofie. Hoofdvak wijsgerige antropologie, 1965.
Proefschrift het HET GELAAT EN HET ONZICHTBARE BIJ EMMANUEL LEVINAS. 1975
Doctoraal theologie, hoofdvak dogmatiek, 1998.
Publicatie OVER DE REDELIJKHEID VAN CHRISTELIJKE HOOP, Elburon, Delft, 2009

Adres
Dr Th J. de Jong

t.jong277@upcmail.nl